Köpvillkor

Inledning

Köpet regleras av nedanstående standardiserade försäljningsvillkor, som tillämpas vid konsumentköp av varor via internet. Konsumentköp via internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, Konsumentköpslagen, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och e-handelslagen. Det här avtalets villkor ska ej tolkas som någon form av begränsning utav de lagstadgade rättigheterna, utan redogör endast för affärens viktigaste rättigheter och skyldigheter för bägge parter.

1. Avtalet

Avtalet utgörs av dessa försäljningsvillkor, information som anges i orderspecifikationen och eventuella separat avtalade villkor. Vid osäkerheter kring informationen så har det som särskilt avtalats mellan parterna företräde, såvida det inte strider mot obligatorisk lagstiftning.

Avtalet kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. Parterna

Säljaren är:

More Leads AS,

Bjørumsvegen 15, 4855 Froland

kundservice@neurolabs.se

Telefon: 0738-554814

Organisationsnummer: 919 407 654

Köparen är den konsument som genomför beställningen och som härefter kallas för Köpare/Köparen.

3. Priser

Den första försändelsen (provpaketet) som ingår i abonnemanget kostar 116,50 SEK + 49 SEK i fraktkostnad (totalt 165,50 SEK). Efter provpaketet erhåller du fraktfritt och var tredje månad tre paket till priset 233 SEK per paket (total 699 SEK)

Priser anges inklusive moms i SEK och eventuella andra avgifter som löpande fastställs av staten. Priserna gäller tills vidare och tills dess någon ändring sker.

4. Upprättande av avtalet

Du måste vara 18 år gammal för att kunna handla hos oss. Du kan inte göra beställningar om du är under 18 år. Om du är under 18 år så måste en förmyndare beställa å dina vägnar.

Avtalet anses vara bindande för bägge parter när Köparen har skickat sin beställning till säljaren.

När vi mottar din första beställning så kommer vi skicka en orderbekräftelse till dig, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Spara bekräftelsen tills dess du har tagit emot varan.

Provpaketet är ett introduktionserbjudande som inte får utnyttjas på ett otillåtet sätt, eftersom det är tänkt som ett erbjudande till nya kunder.

5. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från den tidpunkt då den skickades från Säljaren till Köparen.

Köparen betalar för produkterna via faktura, som utfärdas vid varans försändelse. Betalningsfristen framgår på fakturan och är minst 21 dagar från mottagandet.

Kravet / fakturan överförs i sin helhet till Finans2 AS. En återbetalning kan endast göras vid betalning till Finans2 AS.

6. Prenumerationsvillkor

Vid beställningen ingår Köparen ett avtal om abonnemanget för önskad produkt, till det pris och de leveransintervall som angivits vid beställningen. Köparen kan pausa, ändra och säga upp avtalet via Selgers kundservice. I händelse av att Köparen behöver genomföra ändringar i sin prenumeration inför nästa försändelse så måste dessa göras innan det datum som anges på fakturan.

Uppsägelsetiden vid provpaket är normalt 7 dagar innan nästkommande försändelse. Vi regelbundna prenumerationsförsändelser så är uppsägningstiden 14 dagar innan nästa försändelse. Detta beror på att försändelsen behöver paketeras på lager innan leveransen. Det exakta datumet anges på fakturan.

7. Leverans

Leveransen äger rum när Köparen, eller dennes representant, mottar varan.

Leveransen görs av Posten Norge som normalt levererar produkterna inom 3-8 dagar från beställningsdatumet.

Om leveransdatumet inte framgår av beställningsbekräftelsen så ska Säljaren leverera varan till Köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter kundens beställning. Varan ska levereras till den adress som Köparen angav vid beställningen.

8. Retur av prenumerationsvaror

Vid beställning av prenumerationsvaror så gäller ångerrätten endast vid den första försändelsen, som beskrivs i punkt 10.

Efterföljande prenumerationsvaror är identiska (likvärdiga fördelar) och returrätten gäller inte. Uppsägning av prenumerationen av regelbundna försändelser ska göras som beskrivs i punkt 6 ovan.

9. Varans risk

Varans risk överförs till Köparen när denne, eller dennes representant, har erhållit varan i enlighet med punkt 6.

Läs informationsbroschyren och informationen på förpackningen noggrant beträffande dosering, etc.

10. Ångerrätt

Ångerrätten gäller endast vid den första försändelsen. Enligt lagen har du rätt att ångra köpet inom 21 dagar från mottagandet av varan.

Köparen måste meddela Säljaren om Köparen önskar utnyttja ångerrätten tidigast 21 dagar innan fristen börjar att gälla. I fristen inkluderas samtliga kalenderdagar.

Köparen har bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats och meddelandet bör därför ske skriftligt (kontaktformulär, e-post eller post).

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan skickas tillbaka till Säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 21 dagar från ett meddelande om utnyttjande av ångerrätten har lämnats. Köparen står för de direkta kostnader som returen av varan medför.

11. Defekta varor - Köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om varan är defekt ska Köparen inom rimlig tid efter det att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela Säljaren att han/hon vill reklamera varan. Köparen anses ha reklamerat varan inom rimlig tid om det sker inom 2 månader från dess att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts.

12. Konfliktlösning

Tvister i anslutning till avtalet mellan Säljaren och Köparen skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av Oslos Tingsrätt enligt norsk lag.

13. Ansvarsbegränsningar

More Leads AS tar inte ansvar för felaktig användning av våra produkter. Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

x