Köpvillkor

Inledning

Köpet regleras av nedanstående standardiserade försäljningsvillkor, som tillämpas vid konsumentköp av varor via internet. Konsumentköp via internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, Konsumentköpslagen, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och e-handelslagen. Det här avtalets villkor ska ej tolkas som någon form av begränsning utav de lagstadgade rättigheterna, utan redogör endast för affärens viktigaste rättigheter och skyldigheter för bägge parter.

1. Avtalet

Avtalet utgörs av dessa försäljningsvillkor, information som anges i orderspecifikationen och eventuella separat avtalade villkor. Vid osäkerheter kring informationen så har det som särskilt avtalats mellan parterna företräde, såvida det inte strider mot obligatorisk lagstiftning.

Avtalet kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. Parterna
Kunder med beställningsdatum efter 19.09.2022,Säljaren är:

Nutrinor AS

Bjørumsvegen 15, 4855 Froland

kundeservice@neurolabs.se

Telefon: 0418 411 411

Organisationsnummer: 927 657 112

Kunder med beställningsdatum före 19 september. 2022, säljarinformation:

More Leads AS,

Bjørumsvegen 15, 4855 Froland

kundservice@neurolabs.se

Telefon: 0738-554814

Organisationsnummer: 502082-6987 

Köparen är den konsument som genomför beställningen och som härefter kallas för Köpare/Köparen.

3. Priser

Den första försändelsen (provpaketet) som ingår i abonnemanget kostar 239,- SEK + 39 SEK i fraktkostnad (totalt 278,- SEK). Efter provpaketet erhåller du fraktfritt och var tredje månad tre månaders förbrukning till priset 233 SEK per måned (total 699 SEK).

Priser anges inklusive moms i SEK och eventuella andra avgifter som löpande fastställs av staten. Priserna gäller tills vidare och tills dess någon ändring ske

4. Upprättande av avtalet

Du måste vara 18 år gammal för att kunna handla hos oss. Du kan inte göra beställningar om du är under 18 år. Om du är under 18 år så måste en förmyndare beställa å dina vägnar.

Avtalet anses vara bindande för bägge parter när Köparen har skickat sin beställning till säljaren.

När vi mottar din första beställning så kommer vi skicka en orderbekräftelse till dig, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Spara bekräftelsen tills dess du har tagit emot varan.

Provpaketet är ett introduktionserbjudande som inte får utnyttjas på ett otillåtet sätt, eftersom det är tänkt som ett erbjudande till nya kunder.

5. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från den tidpunkt då den skickades från Säljaren till Köparen.

Köparen betalar för produkterna via faktura, som utfärdas vid varans försändelse. Betalningsfristen framgår på fakturan och är 21 dagar från fakturadatum.

Fordran/fakturan för beställningar gjorda före 2022-09-19 överförs i sin helhet till Finans2 AS. Dispensbetalning kan endast ske genom betalning till Finans2 AS. För kunder med orderdatum efter 2022-09-19 gäller följande villkor: Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.

6. Prenumerationsvillkor

Vid beställningen ingår Köparen ett avtal om abonnemanget för önskad produkt, till det pris och de leveransintervall som angivits vid beställningen. Köparen kan pausa, ändra och säga upp avtalet via Selgers kundservice. I händelse av att Köparen behöver genomföra ändringar i sin prenumeration inför nästa försändelse så måste dessa göras innan det datum som anges på fakturan.

Uppsägelsetiden vid provpaket är normalt 21 dagar innan nästkommande försändelse.Vi regelbundna prenumerationsförsändelser så är uppsägningstiden 14 dagar innan nästa försändelse. Detta beror på att försändelsen behöver paketeras på lager innan leveransen. Det exakta datumet anges på fakturan.

7. Leverans

Leveransen äger rum när Köparen, eller dennes representant, mottar varan.

Leveransen görs av PostNord som normalt levererar produkterna inom 3-8 dagar från beställningsdatumet.

Om leveransdatumet inte framgår av beställningsbekräftelsen så ska Säljaren leverera varan till Köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter kundens beställning. Varan ska levereras till den adress som Köparen angav vid beställningen. Om Nutrinor inte kan leverera Produkterna och detta beror på ett misstag gjort av köparen (t.ex. köparen har angett fel adress) kan Nutrinor, men är inte skyldig att, ordna omleverans av Produkterna.

8. Retur av prenumerationsvaror

Vid beställning av prenumerationsvaror så gäller ångerrätten endast vid den första försändelsen, som beskrivs i punkt 10.

Efterföljande prenumerationsvaror är identiska (likvärdiga fördelar) och returrätten gäller inte. Uppsägning av prenumerationen av regelbundna försändelser ska göras som beskrivs i punkt 6 ovan.

9. Varans risk

Varans risk överförs till Köparen när denne, eller dennes representant, har erhållit varan i enlighet med punkt 6.

Läs informationsbroschyren och informationen på förpackningen noggrant beträffande dosering, etc.

10. Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerrätten gäller endast vid den första försändelsen.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första försändelsen i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Säljaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Säljarens kontaktuppgifter finner du i punkten 2 ovan. En ångerblankett skickas digitalt via e-post i samband med orderbekräftelsen. Ångerblankett kan också laddas ner direkt från Konsumentverkets hemsida:
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.


11. Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer själva återbetalningen inte att kosta dig något.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

12. Defekta varor - Köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om varan är defekt ska Köparen inom rimlig tid efter det att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela Säljaren att han/hon vill reklamera varan. Köparen anses ha reklamerat varan inom rimlig tid om det sker inom 2 månader från dess att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts.

13. Konfliktlösning

Tvister i anslutning till avtalet mellan Säljaren och Köparen skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av Sveriges Domstoler. 

14. Ansvarsbegränsningar

Nutrinor AS / More Leads AS tar inte ansvar för felaktig användning av våra produkter. Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

x